Veiligheid in de binnenvaart

Bridgescout by Sensor Maritime > Veiligheid in de binnenvaart

VEILIGHEID IN DE BINNENVAART

Veiligheid heeft een hoge prioriteit in de binnenvaart. Aanvaringen met bruggen is een bekend probleem voor rederijen, maar ook overheidsinstellingen. Denk aan de mogelijke gevolgen op het moment dat het bijvoorbeeld een tanker met gevaarlijke stoffen aan boord of een cruiseschip met passagiers aan boord betreft. Naast schade en oponthoud, kunnen dit soort aanvaringen ook voor (dodelijke) slachtoffers zorgen.

VERGROTEN VEILIGHEID IN DE BINNENVAART

Kapiteins zien, met het oog of via een radar-/navigatiesysteem, of er een object nadert. Beoordelen of er voldoende doorvaarthoogte is doen zij door middel van voorbereidingen (berekeningen), maar ook door middel van hun kennis, kunde en inschattingsvermogen. Echter, hoe groter de afstand tot een object, hoe moeilijker dit te beoordelen is. Vooral bij beperkt zicht, in de nacht of regen, neemt dit onnodig risico’s met zich mee. Ook is er altijd het risico van onoplettendheid van de kapitein(s), waardoor er mogelijk niet, of te laat, geanticipeerd wordt op een naderend object. Bridgescout® biedt ondersteuning op dit soort kritieke momenten.

BRIDGESCOUT® ALS HULPMIDDEL

Bridgescout® informeert de kapitein over een potentieel risico tot aanvaring en is daardoor een hulpmiddel voor elke kapitein in de binnenvaart. Vanaf 500 meter tot een object begint Bridgescout® met scannen en licht het paneel in de stuurhut op (blauw scherm). Op dit moment attendeert het Bridgescout®-systeem de kapitein al op een naderend object. Alertheid is essentieel in het voorkomen van aanvaringen. Op het moment dat er onvoldoende doorvaarthoogte is, komt er een waarschuwing op het paneel in de stuurhut (rood scherm) en zal er een (akoestisch) alarm te horen zijn. Bridgescout®-meldingen zijn overzichtelijk en makkelijk te interpreteren. Bridgescout® is ontwikkeld om het aantal aanvaringen en het risico op aanvaringen te verminderen. Het Bridgescout®-systeem verhoogt de alertheid en veiligheid aan boord.