Principe

PRINCIPE BRIDGESCOUT®

Bridgescout® is een brughoogtedetectiesysteem; meting wordt verricht door een nauwkeurig laser scansysteem. Om te beoordelen of een schip onder een object door kan, wordt door middel van afstand- en hoekmetingen de hoogte van het object ten opzichte van de sensor gemeten. Vanaf 500 meter tot een object begint Bridgescout® met scannen, op basis van het door Sensor Maritime ontwikkelde Bridgescout®-kaartsysteem. Vanaf 300 meter tot een object is Bridgescout® in de mogelijkheid een melding te genereren. Indien de stuurhut te hoog staat om een naderend object te passeren, wordt er (tijdig) een alarm gegenereerd. Bridgescout® informeert de kapitein over een potentieel risico tot aanvaring. Kapitein dient de stuurhut te laten zakken tot Bridgescout® voldoende doorvaarthoogte detecteert. Bridgescout® maakt gebruikt van een absolute meting. Mocht de hoogte van een object in de praktijk afwijken of is er een hoge(re) waterstand door regen, is dit voor Bridgescout® geen probleem. Bridgescout® is niet afhankelijk van omgevingsfactoren als hoogte van objecten of waterstanden en maakt een real time scan om te beoordelen of er voldoende doorvaarthoogte is. 

Bridgescout®-meldingen zijn overzichtelijk

Vanaf 500 meter tot een object licht het paneel in de stuurhut op (blauw scherm). Op dit moment attendeert het Bridgescout®-systeem de kapitein al op een naderend object. Alertheid is een onderdeel in het voorkomen van aanvaringen. Wanneer er onvoldoende doorvaarthoogte is, komt er een waarschuwing met tijd en afstand tot het object op het paneel in de stuurhut (rood scherm) en zal er een alarm te horen zijn, gesproken alarm “stuurhut te hoog” en een buzzer. Als de stuurhut voldoende laag is, meldt Bridgescout® dit. Wanneer het zicht van de Bridgescout®-sensor geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld door een voorwerp op het dek, volgt ook een melding (oranje scherm).

Onderdelen

Bridgescout®-sensor

GPS

Bridgescout®-kaartsysteem

PC box

Paneel

Bridgescout® wing control panel
(optioneel)

Bridgescout® informeert de kapitein over een potentieel risico tot aanvaring.