Disclaimer

Hoewel Bridgescout® is ontwikkeld en geproduceerd met de grootste zorgvuldigheid en volgens de laatste stand van techniek en informatica, blijft menselijke aandacht en vakbekwaamheid bij het passeren van bruggen onmisbaar. Bridgescout® is een hulpmiddel en geen garantie voor het voorkomen van aanvaringen. Bridgescout® meet in voorwaartse richting vanaf de eigen positie de afstand tot en de hoogte van elk object dat in de database is opgenomen. Bridgescout® waarschuwt indien de brug lager is dan de hoogte van het Bridgescout®-systeem. Het systeem waarschuwt niet indien het vaartuig achteruit varend een obstakel nadert. Met voorwerpen op het vaartuig boven de positie van Bridgescout® (bijvoorbeeld mast of antenne) en met de lengte van het vaartuig houdt het systeem geen rekening. Het functioneren van Bridgescout® kan nadelig worden beïnvloed door slecht zicht, weersomstandigheden, temperatuur, obstakels in de meetlijn tussen het Bridgescout®-systeem en een brug, foutieve installatie, gebrekkig onderhoud, beschadiging/defect, of vervuiling of condensatie van het glas. Wij streven ernaar om onze objectendatabase up-to-date te houden. Echter, hierin zijn wij mede afhankelijk van uw informatie als waterweggebruiker. Controleer regelmatig het systeem door het, met extra oplettendheid, een alarm te laten genereren.