Bridgescout® aan boord

Bridgescout® is een hulpmiddel voor elke schipper! Het systeem bepaalt, door middel van een scansysteem, of een veilige doorvaart mogelijk is. Wanneer de stuurhut te hoog staat, geeft Bridgescout® alarm. Schipper dient de stuurhut te laten zakken tot er voldoende doorvaarthoogte is.

Het Bridgescout®-systeem maakt gebruik van een absolute meting. Mocht de hoogte van de brug in de praktijk afwijken of er is een hoge(re) waterstand door regen, is dit voor Bridgescout® geen probleem. Het systeem is niet afhankelijk van omgevingsfactoren en maakt een real time scan om te beoordelen of een veilige doorvaart mogelijk is.

Waaruit bestaat Bridgescout®

Bridgescout®-sensor

Detecteert of de stuurhut veilig onder een brug door kan. In overleg wordt een geschikte plek op de stuurhut gekozen om de Bridgescout®-sensor te monteren.

Paneel

Wordt gepositioneerd in de lessenaar in de stuurhut. Op het paneel ziet de kapitein of er voldoende doorvaarthoogte is, maar ook bijvoorbeeld de afstand tot het object.

GPS

Informeert de Bridgescout®-sensor waar het schip zich bevindt.

PC-box

Wordt in de stuurhut geïnstalleerd.

Kaartsysteem

Unieke, door Bridgescout BV ontwikkelde, database met objecten

Buitensignalering

Op deze manier wordt de kapitein ook buiten de stuurhut geïnformeerd of er voldoende doorvaarthoogte is.

Interesse of nieuwsgierig?

Heb je interesse in Bridgescout®? Neem contact met ons op!

Meer informatie