Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing. De voorwaarden zijn via de links te downloaden: